CASAL JOVE

a
Preus

activitat gratuïta

s
Horaris

Divendres de 18:00h a 23:00h.
Dissabte de 18:00h a 23:00h.
Diumenge de 18:00h a 20:00h.
Vespra de festiu de 18:00h a 23:00h.
Festius de 18:00h a 20:00h.

Espai dedicat a l’oci educatiu de joves entre 12 i 17 anys (nascuts entre 2009 i 2004)

La inscripció expresa a l’activitat del CASAL JOVE suposarà les següents autoritzacions per part dels tutors (mare/pare/tutor legal):

  • S’autoritza al menor (fill/a) a demanar les Claus d’accés al WIFIdel CASAl JOVE de L’Olleria per la temporatada 2021/2022. Així Mateix, s’assumirà les responsabilitats que es puguen derivar de les actuacions de/la menor d’edat, per la utilització de dit servei WIFI del casal.
  • S’autoritza a participar en les activitats del Casal Jove 2021/2022.
  • S’autoritza que el menor d’edat és puga fotografiar a les activitats del local per gent autoritzada. Les fotos serán utilitzades per fer difusión del Casal Jove, des de la Regidoria de Joventut.
  • A més com a responsable directe del/a menor d’edat es farà càrrec de les despeses econòmiques o d’altres que es puguen generar de la mala utilització dels recursos, objectes o espais del casal.
  1. S’haurà d’adjuntar el DNI/NIE/Pasaport dels tutors/es legals i del menor d’edat.
  2. L’apartat de domiciliació bancària caldrà deixar-lo en blanc, marcant el check que apareix a la part de baix.

Per a poder-te inscriure has d'iniciar sessió.