ESCOLA DE PRIMAVERA

ESCOLA DE PRIMAVERA

L’Escola de Primavera es desenvoluparà durants els pròxims dies 1, 6, 7, 8, 9 i 12 d’abril, al Pavelló de la Solana, també es donarà el servei durant els dies festius escolars 18 de març i 3 de maig.


El preu de l’activitat serà el següent en funció dels dies d’activitat:

  • Escola de Primavera (1, 6, 7, 8, 9 i 12 d’abril): 24€
  • Escola de Primavera (1, 6, 7, 8, 9 i 12 d’abril + dies festiu escolars 18 de març i 3 de maig): 32€
  • Solament dies festius escolars (18 de març i 3 de maig): 8€

El pagament de l’activitat haurà de realitzar-se en l’Oficina de recaptació.
El termini per a realitzar les inscripcions serà fins al 15 de març per a aquells alumnes que participen de l’activitat del 18 de març i fins al 22 de març per als alumnes que ho fagen a l’Escola de Primavera.