Psicomotricitat. GRUP 2019

a
Preus

Matrícula: 30€ - Mensualitat: 18€

s
Horaris

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

 

De 17:15 a 18:15h

PSICOMOTRICITAT VIVENCIAL Nascuts al 2017

PSICOMOTRICITAT VIVENCIAL

Nascuts al 2018

PSICOMOTRICITAT VIVENCIAL Nascuts al 2017

PSICOMOTRICITAT VIVENCIAL

Nascuts al 2018

 

 
  
  

De 18:15 a 19:15h

 

PSICOMOTRICITAT VIVENCIAL

Nascuts al 2019 

 

PSICOMOTRICITAT VIVENCIAL

Nascuts al 2019  

  
  
  
  

Grup 2016

Objectius generals:
  1. Promoure la pràctica de l’activitat física entre els menuts amb un sentit prioritàriament educatiu, formatiu, lúdic i recreatiu.
  2. Fomentar la pràctica d’activitat física de base, realitzant sempre exercicis que resulten motivants per als xiquets, per a fomentar l’adquisició d’hàbits permanents d’activitat física, com un element per al seu desenvolupament personal i social.
  3. Impulsar l’aprenentatge motor, com a contribució al desenvolupament integral de les capacitats de les xiquetes i xiquets.
  4. Fomentar capacitats relacionades amb l’esport, com l’equilibri personal, la relació interpersonal, i l’actuació i inserció social, amb la finalitat de contribuir no sols a la millora de la motricitat sino al desenvolupament integral de la persona.
  5. Inculcar valors educatius positius, com el companyerisme, la cultura de l’esforç, el respecte, la col·laboració, la igualtat entre les persones, la solidaritat, etc.
  6. Desenvolupar en els menuts totes les qualitats físiques de forma equilibrada i racional, atenent a les fases sensibles i a les necessitats i possibilitats de cada xiquet.

Per a poder-te inscriure has d'iniciar sessió.