Taekwondo. 3 entrenaments setmanals

a
Preus

Matrícula: 30€ Mensualitat: 22€

s
Horaris

 

Dilluns

Dimecres

divendres

De 17:00 a 18:00h

De 3 a 6 anys

De 3 a 6 anys

De 3 a 6 anys

De 18:00 a 19:00h

De 7 a 11 anys

De 7 a 11 anys

De 7 a 11 anys

De 19:00 a 20:00h

De 11 o + anys

De 11 o + anys

De 11 o + anys

Objectius generals:
  1. Promoure la pràctica de l’esport entre els menuts amb un sentit prioritàriament educatiu, formatiu, lúdic i recreatiu.
  2. Fomentar la pràctica esportiva de base, realitzant sempre exercicis que resulten motivants per als esportistes, per a fomentar l’adquisició d’hàbits permanents d’activitat física, com un element per al seu desenvolupament personal i social.
  3. Impulsar l’aprenentatge de la modalitat esportiva que es practique, com a contribució al desenvolupament integral de les capacitats dels esportistes.
  4. Fomentar capacitats relacionades amb l’esport, com l’equilibri personal, la relació interpersonal, i l’actuació i inserció social, amb la finalitat de contribuir no sols a la millora de la motricitat sino al desenvolupament integral de la persona.
  5. Inculcar valors educatius positius, com el companyerisme, la cultura de l’esforç, el respecte, la igualtat entre les persones, la solidaritat, etc.
  6. Desenvolupar en els esportistes totes les qualitats físiques de forma equilibrada i racional, atenent a les fases sensibles i a les necessitats i possibilitats de cada esport i categoria.

Per a poder-te inscriure has d'iniciar sessió.